Hong Kong: Miejsce, gdzie rośnie biznes, Warszawa, 25 września 2014 r.

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Invest Hong Kong, Hong Kong Economic and Trade Office, HSBC, Lewiatan, Polsko-Chińską Izbą Gospodarczą serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Hong Kong: Miejsce, gdzie rośnie biznes”, które odbędzie się 25 września w Hotelu Bristol w Warszawie. 

Spotkania b2b z firmami z Tajlandii, Warszawa, 26 września 2014 r.

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Departamentem Promocji Handlu Międzynarodowego Ministerstwa Handlu Tajlandii serdecznie zapraszają do udziału w polsko-tajskich spotkaniach biznesowych dla firm z branży samochodowej (części samochodowe oraz motocyklowe) oraz komponentów elektronicznych, które odbędą się  26 września br. w Warszawie.

Poznaj historię wolności

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych jest wyjątkowa również ze względu na otwarcie nowej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności (ECS). Charakterystyczny obiekt w kształcie sekcji statku, znajduje się obok pomnika Poległych Stoczniowców i historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Sąsiaduje z salą BHP, w której 31 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia zezwalające na powstanie pierwszego niezależnego związku zawodowego NSZZ Solidarność. Inwestycja otrzymała ponad 107 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

NKL obecne podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

Eksperci projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” zaprezentują stworzone Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w Katowicach podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Już 2 września rozpocznie się XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

W ciągu trzech dni Forum odbędzie się ponad 150 wydarzeń – paneli dyskusyjnych, bloków tematycznych, prezentacji raportów.

Wstępne listy rankingowe – „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem PO KL”, w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

W najbliższy wtorek odbędzie się inauguracja IX Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

IX Forum Ekonomiczne Młodych Liderów odbędzie się w dniach 2-5 września 2014 r. w Nowym Sączu. Głównym organizatorem Forum jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Program Forum obejmuje panele dyskusyjne, wykłady, prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne.

Nabór wniosków do Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego

08-29-2014 przez admin Brak komentarzy »

W terminie od 1 września 2014 r. do 3 października 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

Klauzule niedozwolone w e-handlu

08-28-2014 przez admin Brak komentarzy »

Aż 235 postanowień zostało od początku roku 2014 uznanych za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsument

NKL obecne podczas wrześniowych wydarzeń branży HR i MŚP

08-28-2014 przez admin Brak komentarzy »

Eksperci projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” zaprezentują stworzone Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) na Targach Szkoleniowo-Doradczych w Warszawie i Krakowie, a także w Katowicach podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kursy uwodzenia - filmy online