Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji…

04-16-2014 przez admin Brak komentarzy »

Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument zawiera niezbędne informacje na temat działań promocyjnych, przeznaczonych dla beneficjentów i instytucji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Konsultacje społeczne programu URBACT III na lata 2014-2020

04-16-2014 przez admin Brak komentarzy »

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne na poziomie europejskim kolejnej edycji programu URBACT. Są one prowadzone przez Instytucję Zarządzającą Programem (Francja) i potrwają do 13 maja br. Informacje o konsultacjach jak i wersję angielską projektu programu URBACT III można znaleźć na stronie programu URBACT  . Oprócz konsultacji prowadzonych na poziomie europejskim, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje społeczne programu na poziomie krajowym, które będą trwały do 16 maja br.

Wykaz uchybień i nieprawidłowości – wyniki kontroli w PO KL

04-16-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje dokument zawierający opis najczęściej występujących uchybień i nieprawidłowości, który został przygotowany na podstawie wyników kontroli projektów konkursowych w ramach PO KL (Poddziałanie 2.1.1 i 2.1.2) przeprowadzanych w latach 2012-2013.

EXPO 2015. Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski

04-16-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ogłosiła 15 kwietnia 2014 roku, Konkurs architektoniczny na Pawilon Polski wraz z projektem ekspozycji wewnętrznej i zagospodarowanie terenu przyległego podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Patronem merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich.

II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

04-15-2014 przez admin Brak komentarzy »

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – stan na 15 kwietnia 2014 r.

04-15-2014 przez admin Brak komentarzy »

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020

04-15-2014 przez admin Brak komentarzy »

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020. Już dzisiaj zarejestruj się na konferencję konsultacyjną, która odbędzie się 14 maja 2014 r. w Nowym Targu. Potencjalnych beneficjentów przyszłego Programu zachęcamy jednocześnie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym wskazania działań planowanych w ramach przyszłej współpracy.

IV Forum Młodych Przedsiębiorców i WARP 2014

04-14-2014 przez admin Brak komentarzy »

W dniach 13-14 maja w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie, odbędzie się święto polskich start-up’ów – efekt współpracy Krajowej Izby Gospodarczej oraz Auli Polskiej. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest Parterem wydarzenia i będzie gospodarzem panelu „Spotkanie z globalnym inwestorem”.  

Rozwój biznesu dzięki treści

04-14-2014 przez admin Brak komentarzy »

Każdy biznes, aby się rozwijać musi stale przyciągać uwagę klient

Media Internet Technologie #8

04-14-2014 przez admin Brak komentarzy »

W Łodzi 15 kwietnia 2014 roku odbędzie się

Kursy uwodzenia - filmy online