Pozytywna decyzja Brukseli dla farmy wiatrowej Ostaszewo

07-24-2014 przez admin Brak komentarzy »

24 lipca 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie dla dużego projektu pn. „Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW”. Koszt przedsięwzięcia to ponad 263 mln zł, z czego wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 40 mln zł.

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 4.4 PO IG – 12.08.14 r. – Poznań

07-23-2014 przez admin Brak komentarzy »

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jako Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne z zakresu aneksowania, rozliczania i kontroli projektów realizowanych w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały …

07-23-2014 przez admin Brak komentarzy »

Celem  konkursu jest wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają  komercjalizację  wyników projektów badawczo-rozwojowych.

Energetyczne Centrum Nauki

07-23-2014 przez admin Brak komentarzy »

23 lipca 2014 r. w Kielcach podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie Energetycznego Centrum Nauki. Interaktywna pracownia dla dzieci, młodzieży i dorosłych to jeden z elementów projektu „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”, współfinansowanego z Programu Rozwój Polski Wschodniej”.

Partnerstwo publiczno-prywatne konsultacje z przedsiębiorcami

07-23-2014 przez admin Brak komentarzy »

Szanowni Przedsiębiorcy!
- Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
- Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
- Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.

Mobilne Punkty Informacyjne w Świętokrzyskim

07-23-2014 przez admin Brak komentarzy »

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego  Funduszy Europejskich w Kielcach zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. W jego trakcie osobom zainteresowanym udzielimy praktycznych informacji, które będą  pomocne przy ubieganiu się o wsparcie z Funduszy Europejskich. 

Konkurs „Innowacja plus”

07-22-2014 przez admin Brak komentarzy »

Innowacja to nie wszystko – jej wdrożenie powinno przynieść zysk. Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania z zakresu komunikacji marketingowej. Dlatego właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R, które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Komunikat o liczbie złożonych wniosków w ramach konkursu na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych…

07-22-2014 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, realizowanego na podstawie Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, złożono 58 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 11 599 728 zł.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej: spotkania informacyjne dla mieszkańców powiatu chełmskiego

07-22-2014 przez admin Brak komentarzy »

Już 5 sierpnia 2014 r. rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych związanych z powstającą na Lubelszczyźnie siecią szerokopasmowego Internetu. Pierwsze z zaplanowanych spotkań odbędą się w gminach powiatu chełmskiego.

Mobilny Punkt Informacyjny w Lipcach Reymontowskich i Witoni w województwie łódzkim.

07-22-2014 przez admin Brak komentarzy »

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej.

Urzędy gminy w:  Witoni i Lipcach,29-31 lipca 2014 r.

Kursy uwodzenia - filmy online