Lista certyfikatów/ akredytacji/ standardów dotyczących wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych, obowiązujących w RUR

03-27-2015 przez admin Brak komentarzy »

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 lutego br. w sprawie definicji certyfikatu/ akredytacji/ standardu dotyczącego wiarygodności świadczenia przez Podmiot usług rozwojowych pragniemy przedstawić Państwu wypracowaną definicję oraz listę certyfikatów/ akredytacji/ standardów spełniających kryteria zawarte w ww. definicji, które zostaną wprowadzone do kryterium wiarygodności nr 5 w Karcie Podmiotu.

Giełda kooperacyjna dla branży rolno-spożywczej w ramach Wystawy Światowej EXPO 2015, 6-7 maja 2015, Mediolan, Włochy

03-26-2015 przez admin Brak komentarzy »

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy z szeroko pojętej branży przetwórstwa rolno-spożywczego do udziału w giełdzie kooperacyjnej, która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2015 r. podczas Wystawy Światowej EXPO 2015 w Mediolanie. Giełda kooperacyjna to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Misja importerów produktów spożywczych i win do Hiszpanii, 3-4 czerwca 2015 r.

03-25-2015 przez admin Brak komentarzy »

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza polskich importerów produktów spożywczych i win do udziału w misji do regionu La Rioja (Hiszpania), która odbędzie się w dniach 3-4 czerwca 2015 r.

Skorzystaj z usługi doradczej w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw

03-25-2015 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszama mikro oraz małe przedsiębiorstwa, których roczne zużycie energii jest na poziomie nie mniejszym niż 250 GJ (69,44 MWh) do skorzystania z usługi doradczej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną. Doradztwo obejmuje takie zagadnienia jak: analizę stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, opracowanie Planu Poprawy Stanu Gospodarki Energetycznej przedsiębiorstwa, wsparcie przedsiębiorcy w procesie wdrażania rekomendowanych rozwiązań, a także szkolenie pracowników w zakresie podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługa jest dofinansowana do 70%.

Prezes PARP uhonorowana za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki

03-25-2015 przez admin Brak komentarzy »

Podczas konferencji „Być kobietą”, która odbyła się 20 marca 2015r. w Ministerstwie Gospodarki Pan Premier Janusz Piechociński wyróżnił najaktywniejsze liderki i działaczki społeczne. Jedną z laureatek, która otrzymała dyplom oraz odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej została Pani Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes PARP.    

Jeszcze jedno spotkanie informacyjne na temat Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego

03-24-2015 przez admin Brak komentarzy »

W związku z niezwykle dużym zainteresowaniem Narzędziem Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) i licznymi pytaniami dotyczącymi spotkań informacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zdecydowała się zorganizować jeszcze jedno spotkanie.

Konsultacje społeczne – PO WER 2014-2020 Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi…

03-24-2015 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.2 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020 przedstawia do konsultacji społecznych założenia oraz wstępne kryteria wyboru projektów w ramach I konkursu na realizację projektów szkoleniowo-doradczych z zakresu zamówień publicznych skierowanych do przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski.

Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa – seminarium regionalne w Warszawie

03-24-2015 przez admin Brak komentarzy »

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 31 marca 2015 r. w Warszawie.

ACE! Conference: Kraków europejską stolicą Agile

03-24-2015 przez admin Brak komentarzy »

Metodyka Agile może pom

Startup Sauna: jeden z najlepszych akceleratorów na świecie w krakowskim Colabie

03-20-2015 przez admin Brak komentarzy »

Już po raz drugi w krakowskim Colabie przedstawiciele fińskiego akceleratora Startup Sauna wybrali najlepiej rokujące lokalne start-upy. Rombo Games, Flyover i Ecoise.me będą miały szansę na miesięczny program akceleracyjny w Helsinkach oraz rozmowy z inwestorami w Stanach Zjednoczonych

Kursy uwodzenia - filmy online