Post otagowany jako ‘europejskiego’

Karta Podmiotu zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

07-02-2014

Prezentujemy ostateczną wersję formularza Karty Podmiotu stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Korzystający z Rejestru przedsiębiorcy lub osoby indywidualne będą mogły wybierać z bogatej oferty usług rozwojowych, w tym również tych wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020.

Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu…

06-24-2014

17 czerwca 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Kapitał Ludzki.

Rozwój powinien być smart

06-13-2014

- Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w pracach nad inteligentnymi specjalizacjami. Wyznaczyliśmy je na poziomie krajowym i regionalnym, a tylko w niektórych województwach są jeszcze w końcowej fazie przygotowania – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Europejskiego Kongresu Technologicznego.

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020. Obradował Komitet Monitorujący

06-12-2014

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL). Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"

06-11-2014

Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

Konkurs OpenAxel

06-05-2014

Konkurs OpenAxel jest organizowany przez lider

Konsultacje drugiej wersji projektów Szczegółowych Opisów Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020

05-23-2014

21 maja 2014 r. rozpoczęły się konsultacje Szczegółowych Opisów Priorytetów Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 23 czerwca 2014 r. za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 

Głosowanie on-line na najlepszą pracę w VII edycji konkursu dla dziennikarzy „Ludzka twarz EFS”

05-22-2014

Na stronie internetowej www.ludzkatwarzefs.pl  trwa głosowanie na najlepszą pracę w VII edycji konkursu „Ludzka twarz EFS”. W głosowaniu internetowym można głosować na prace, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i dotyczą projektów realizowanych w działaniach Programu Kapitał Ludzki nadzorowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem konkursu jest promocja wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez ukazanie historii dowodzących, że środki EFS dają ludziom realną szansę na zmiany w życiu.

Konsultacje wytycznych dla projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

05-13-2014

Rozpoczęły się konsultacje zewnętrzne projektu wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Prezes PARP w dyskusji o innowacjach

05-12-2014

W ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP, wzięła udział w panelu „Innowacyjność, badania i rozwój”.

program do rachunków - szablony do malowania - prawo jazdy gdynia - hotele gdańsk - autobusy miejskie - Windykacja Lublin - Windykacja Kielce - filmy online - producent gablot - Liczarka do banknotów - wagi sklepowe - Złoto - ładowarka sieciowa e52 - hale magazynowe - posadzki epoksydowe