Post otagowany jako ‘europejskiego’

Podsumowano wdrażanie Programu Rozwój Polski Wschodniej w 2014 r.

03-03-2015

Wszystkie środki w Programie Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) zostały rozdysponowane. Wartość wydatków w złożonych już wnioskach o płatność wyczerpuje trzy czwarte alokacji programu. Na projekty zakończone wypłacono kwotę 3,1 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Takie informacje przedstawiono podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską poświęconego  wdrażaniu PO RPW w 2014 r., które otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Rozpoczęto konsultacje projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,…

12-19-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu horyzontalnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Konsultacje formalne Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych…

11-28-2014

Rozpoczęły się konsultacje projektu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line konferencji dotyczącej podnoszenia kompetencji kadry szkoleniowej

11-25-2014

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line konferencji dotyczącej kompetencji trenerskich, która odbędzie się 25 listopada 2014 r. (wtorek) w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w godzinach 10:00-16:30. Konferencja realizowana jest w ramach projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znamy termin dodatkowego naboru wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

11-19-2014

Od 25 listopada 2014 r. do 28 listopada 2014 r. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego prowadzi III. dodatkowy  nabór wniosków o dofinansowanie projektu systemowego  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Kapitał Ludzki.

Nabór do II rundy Polskiego Mostu Krzemowego

11-18-2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

Konferencja końcowa poddziałania 2.2.2 PO KL

11-18-2014

W ciągu ostatnich kilku lat PARP bardzo aktywnie wspierała rozwój trenerów, którzy pracują z polskimi przedsiębiorcami. Dlatego też, dzięki współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 6500 osób otrzymało wsparcie szkoleniowe i/lub doradcze w ramach projektu systemowego pt. ”Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej”. Tematyka oferowanych szkoleń dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z analizą potrzeb szkoleniowych, projektowaniem szkoleń, ich prowadzeniem czy ewaluacją. Realizowane były również superwizje trenerskie. W III kw. 2014 r. PARP przeprowadziła badanie ewaluacyjne trenerów biorących udział w Projekcie, którego efekty zostaną przedstawione podczas konferencji.

Konferencja podsumowująca wdrażanie Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

11-17-2014

20 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Hotelu Radisson Blu Sobieski przy Pl. Artura Zawiszy 1 w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie mazowieckim.

Nauka – Biznes – Samorządy: trio na rzecz rozwoju miast i regionów

09-25-2014

Współpraca władz samorządowych, przedstawicieli biznesu i nauki jest warunkiem niezbędnym do wzmacniania konkurencyjności polskich miast i regionów. O możliwościach ich rozwoju przy wsparciu Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 mówiła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Odbywa się on 22-25 września 2014 r. w Katowicach.

Trwa transmisja online IV Europejskiego Kongresu MSP

09-23-2014

Zapraszamy na transmisję online z IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach z udziałem Prezes PARP, Bożeny Lublińskiej-Kasprzak oraz przedstawicieli PARP.

remonty poznań - bateria SAMSUNG i9300 Galaxy S III - sorter - hale magazynowe - calling card - producent gablot - parkiet - pożyczki - cheap phone card - Windykacja Lublin - Obsługa informatyczna szczecin lepiej obsługa informatyczna - e52 ładowarki - meble - pracownia projektowa - Złoto