Post otagowany jako ‘europejskiego’

Zakończyły się prace nad przygotowaniem Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

09-08-2014

Celem nowego Programu jest „Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim”. Jego budżet wynosi ok. 70 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Poznaj historię wolności

08-29-2014

34. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych jest wyjątkowa również ze względu na otwarcie nowej siedziby Europejskiego Centrum Solidarności (ECS). Charakterystyczny obiekt w kształcie sekcji statku, znajduje się obok pomnika Poległych Stoczniowców i historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Sąsiaduje z salą BHP, w której 31 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia zezwalające na powstanie pierwszego niezależnego związku zawodowego NSZZ Solidarność. Inwestycja otrzymała ponad 107 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

NKL obecne podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

08-29-2014

Eksperci projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” zaprezentują stworzone Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) w Katowicach podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

NKL obecne podczas wrześniowych wydarzeń branży HR i MŚP

08-28-2014

Eksperci projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” zaprezentują stworzone Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego (NKL) na Targach Szkoleniowo-Doradczych w Warszawie i Krakowie, a także w Katowicach podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Do IV Europejskiego Kongresu MŚP pozostał niecały miesiąc!

08-26-2014

Jakie są największe zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania firmy sektora MŚP i jak im przeciwdziałać? Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów? Jak bronić się przed nieuczciwą konkurencją? To tylko część pytań, na które wspólnej odpowiedzi szukać będą paneliści oraz uczestnicy IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Karta Podmiotu zatwierdzona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

07-02-2014

Prezentujemy ostateczną wersję formularza Karty Podmiotu stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Korzystający z Rejestru przedsiębiorcy lub osoby indywidualne będą mogły wybierać z bogatej oferty usług rozwojowych, w tym również tych wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020.

Rozpoczęto nabór wniosków w konkursie nr 1/POKL/4.1.1/2014 w ramach Działania 4.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu…

06-24-2014

17 czerwca 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Kapitał Ludzki.

Rozwój powinien być smart

06-13-2014

- Polska jest jednym z najbardziej zaawansowanych krajów w pracach nad inteligentnymi specjalizacjami. Wyznaczyliśmy je na poziomie krajowym i regionalnym, a tylko w niektórych województwach są jeszcze w końcowej fazie przygotowania – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Europejskiego Kongresu Technologicznego.

Europejski Fundusz Społeczny – efekty i propozycje na lata 2014-2020. Obradował Komitet Monitorujący

06-12-2014

W Gdańsku obradował Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki (PO KL). Rozmawiano o stanie wdrażania programu, możliwych przesunięciach środków i postępach w przygotowaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na nową perspektywę. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

Rusza VIII edycja konkursu "Dobre praktyki EFS 2014"

06-11-2014

Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

program do rachunków - szablony do malowania - prawo jazdy gdynia - hotele gdańsk - autobusy miejskie - Windykacja Lublin - Windykacja Kielce - filmy online - producent gablot - Liczarka do banknotów - wagi sklepowe - Złoto - ładowarka sieciowa e52 - hale magazynowe - posadzki epoksydowe