Post otagowany jako ‘europejskiego’

II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013"

04-15-2014

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Kapitał Ludzki w województwie opolskim

03-27-2014

W terminie od 27 marca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje wnioski o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/6.1.1/2014.

Konkurs do Działania II.1 PO RPW – liczba złożonych wniosków

03-27-2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w trybie konkursowym do Działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili, który zakończył się w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 16.30 złożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną sumę dofinansowania 232  mln zł, w tym 198 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (330% alokacji przewidzianej na udzielanie wsparcia).

Konkurs do Działania II.1 PO RPW – przekroczono 100% alokacji EFRR

03-25-2014

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż we wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach prowadzonego naboru, wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła 100% alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustalonej w § 3 ust. 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, a więc kwotę 60 mln zł.

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

03-21-2014

Polsko-niemiecki Komitet Monitorujący podczas posiedzenia w Słubicach zatwierdził 19 marca 2014 r. jeden projekt o wartości ok. 580 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013.

Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

03-13-2014

Problematyka przedsiębiorczości akademickiej oraz możliwości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2014-2020 w celu poprawy skuteczności kształcenia na poziomie wyższym pod kątem potrzeb rynku pracy – to główne zagadnienia, o których dyskutowali uczestnicy seminarium pn. „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”. Spotkanie otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

Przedsiębiorczość jest kobietą

03-06-2014

Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoliło założyć własną firmę ponad 75 tysiącom pań i znacząco poprawiło ich sytuację na rynku pracy.
Zapraszamy do zapoznania się z historią Pani Miłosławy Domagały, absolwentki prawa i dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim, współwłaścicielki gliwickiej Czekoladziarni, założonej dzięki wsparciu z Programu Kapitał Ludzki.

Podpisana umowa na budowę internetowej bazy ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego

02-24-2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podpisało umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na budowę i administrowanie internetową bazą ogłoszeń beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego. Portal będzie służył beneficjentom EFS do publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności. Przewidywany termin uruchomienia bazy dla beneficjentów to IV kwartał 2014 r.  

Seminarium dla przedsiębiorców i pomysłodawców

02-19-2014

Lewiatan Business Angels zaprasza przedsiębiorc

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Kapitał Ludzki

02-06-2014

W terminie od 6 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki (konkurs nr 02/POKL/7.2.1/2014).

kredyty - meble łazienkowe - Interaktywna agencja pr zemyśl. - tłumaczenia techniczne - pozyczki - Sukienki, spodnie - Dobra lokata czy lokaty internetowe - lokata optymalna - filmy online - Angielski Legnica - Lawenda lekarska - parkiet - tablice wyborcze - Nowoczesne meble kuchenne biurowe. - wagi przemysłowe