Post otagowany jako ‘innowacji’

Rusza V edycja konkursu dla dziennikarzy „Słowa dla Innowacji”

07-14-2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Słowa dla Innowacji”. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje, przedstawicieli nauki oraz zwykłych obywateli

Rusza V edycja konkursu dla dziennikarzy „Słowa dla Innowacji”

07-14-2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Słowa dla Innowacji”. Konkurs adresowany jest do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje, przedstawicieli nauki oraz zwykłych obywateli

Szkolenie dla beneficjentów Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Wielkopolskiego Programu…

06-05-2014

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje 18 czerwca 2014 r. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Wielkopolskiego Programu Regionalnego.Poznań, ul. Szyperska 14, Departament Polityki Regionalnej (III piętro, salka 318), 18 czerwca 2014 r. (środa), godz. 9.00

Włącz swój startup w system innowacji

04-14-2014

Ponad 120 os

Debata pt. Otwieramy Warszawę. Otwarte dane publiczne i ich wpływ na miasto

04-08-2014

Już jutro w Warszawie odbędzie się debata na temat dostępu do informacji publicznej. Uczestnicy spotkania będą mogli wziać głos w dyskusji na temat otwartości danych w kontekście pomysłu na utworzenie platformy udostępniającej dane miejskie, nad kt

"Serendypność" czyli przypadkowe odkrycie czegoś pożytecznego podczas poszukiwania czegoś zupełnie innego

02-04-2014

Serendypność to tylko jeden z kilkuset terminów, jakie można znaleźć w Słowniku Innowacji www.slownik.pi.gov.pl. Celem aplikacji jest uporządkowanie i przystępna prezentacja pojęć opisujących wielowątkowe aspekty mechanizmów innowacyjnych w gospodarce w kontekście polityki regionalnej, finansów, przedsiębiorczości, zarządzania, statystyki i własności intelektualnej.

Innowacyjna wyszukiwarka internetowa

12-27-2013

Trwające od czterech lat prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk nad  wyszukiwarką internetową zostały nagrodzone EuroSymbolem Innowacji 2013. Projekt Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych realizowany w ramach Poddziałania 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych otrzymał dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka w wysokości 12, 7 mln zł. Stworzenie programu było możliwe dzięki realizacji wcześniejszych prac badawczych Instytutu – w tym m. in. projektu Narodowego Korpusu Języka Polskiego, który stał się podstawą do skonstruowania narzędzi do komputerowego przetwarzania języka.

II Konwencja Badań i Innowacyjności 2013

11-29-2013

W Ministerstwie Gospodarki odbyła się II Konwencja Badań i Innowacji, pod hasłem Czas na rozwój polskich technologii. Od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020.

Zdecyduj się na innowację!

11-14-2013

Upowszechnienie informacji o nowych rozwiązaniach wypracowanych w ramach współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki projektów, wręczenie nagród i wyróżnień w I edycji konkursu „Regaty Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013”, były najważniejszymi wydarzeniami konferencji „Zdecyduj się na innowację!”. – Innowacje społeczne dają szanse spojrzenia w niestandardowy sposób na typowe problemy i poszukiwania nowych metod ich rozwiązywania. Bez nich nie było i nie będzie możliwości realizacji wyzwań stojących przed Polską i Europą – powiedział uczestniczący w spotkaniu wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.

Uproszczenie zapisów regulaminu IV edycji konkursu dla dziennikarzy pn. "Słowa dla Innowacji"

11-07-2013

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o uproszczeniu zapisów regulaminu  IV edycji konkursu dla dziennikarzy pn. „Słowa dla Innowacji”.

Windykacja Gorzow Wielkopolski - Interaktywna agencja pr zemyśl. - tłumaczenia techniczne - pozyczki - Ekspresy do kawy - Pośrednik Nieruchomości szczecin. - #WęGiEl sPrZeDaŻ~ - darmowe ogłoszenia - Dam pracę - pozyczka - plecionki osłona na kable - modelki - doradca kredytowy - Windykacja Szczecin - papier czerpany gramatura